Tato Pravidla (dále jen „Pravidla”) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a závazně stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: 

 

Halloweenská soutěž pořádané na facebookovém a instagramovém profilu JOXTY CZ & SK (dále jen „Soutěž”) 

 

I. Pořadatel a organizátor Soutěže

 

II. Termín a místo konání Soutěže

Konkrétní termín konání Soutěže bude také uveden v daném příspěvku na zmíněných stránkách, kterým bude Soutěž vyhlášena. 

 

III. Účastníci Soutěže 

 

IV. Mechanika Soutěže

  1. jedna krabice blíže nespecifikovaných chipsů JOXTY na Facebookovém profilu JOXTY CZ & SK
  2. jedna krabice blíže nespecifikovaných chipsů JOXTY na Instagramovém profilu joxty_czsk

 V. Zpracování osobních údajů Účastníků Soutěže

(i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. Soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR), 

(ii) splnění právní povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. Soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a 

(iii) uplatnění oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání právních nároků pořadatele dle článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, dojde-li ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. Soutěží). 

VI. Závěrečná ustanovení

 

V Praze dne 26. 10. 2022